54 Enzyme xúc tác của Megazyme

Thứ Năm, 16/11/2023
Minh

1. Enzyme xúc tác của Megazyme là gì?

    Enzyme là các protein xúc tác các phản ứng sinh hóa và tồn tại trong tất cả các sinh vật sống. Chịu trách nhiệm điều chỉnh các chức năng sinh học như truyền tín hiệu và trao đổi chất, mỗi enzyme rất đặc hiệu cho loại phản ứng mà nó xúc tác.
    Công nghệ tái tổ hợp sáng tạo và kỹ thuật tinh chế đã cho phép Megazyme sản xuất và cung cấp một danh mục rộng lớn và liên tục mở rộng các enzyme có độ tinh khiết cao được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng phân tích, chẩn đoán và nghiên cứu trong các ngành công nghiệp khác nhau. 
    Chúng tôi có một loạt các enzyme phân tích, enzyme hoạt động carbohydrate và enzyme glycobiology áp dụng cho nghiên cứu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, ngũ cốc, sản xuất bia, rượu vang và nhiên liệu sinh học.

2. 54 Enzyme xúc tác của Megazyme

"Click vào đường link trong mô tả để tham khảo chi tiết về bộ kit tương ứng"

Tổng hợp Enzyme xúc tác của Megazyme
Sản phẩm Enzyme Nguồn tổ hợp Ngưỡng hoạt động Mô tả
E-PCLYAN Pectate Lyase Aspergillus sp. ~ 180 U/mg Pectate lyase Aspergillus sp nước glycerol Enzym | Megazyme
E-PGIEC-50KU Isomerase Escherichia coli ~ 655-785 U/mg  Phosphoglucose isomerase Escherichia coli Enzyme | Megazyme
E-PMIEC Isomerase Escherichia coli ~ 100 U/mg Phosphomannose isomerase Escherichia coli Enzyme | Megazyme
E-PTABS Other Activities Bacillus subtilis ~ 3,500 U/mg Phosphotransacetylase Bacillus subtilis Enzym | Megazyme
E-PGALPCendo-PolygalacturonasePectobacterium carotovorum ~ 400 U/mg endo-Polygalacturonanase Pectobacterium carotovorum Enzym | Megazyme
E-BSPRPD Protease Bacillus licheniformis > 8 U/mgProtease Subtilisin A Bacillus Licheniformis bột | Megazyme
E-PULKP Pullulanase
Limit-dextrinase
Klebsiella planticola ~ 30 U/mg Enzyme Pullulanase M1 Klebsiella planticola | Megazyme
E-PULBL Pullulanase
Limit-dextrinase
Bacillus licheniformis ~ 78 U/mg Enzyme Pullulanase M2 Bacillus licheniformis | Megazyme
E-RHAMS Other Activities Prokaryote ~ 110 U/mg alpha-Rhamnosidase prokaryote Enzym | Megazyme
E-SIALCP α-Sialidase Clostridium perfringens ~ 300 U/mg exo-alpha-Sialidase Clostridium perfringens Enzyme | Megazyme
E-SCOAS Other Activities Prokaryote ~ 9 U/mg Succinyl-CoA synthetase prokaryote Enzyme | Megazyme
E-SUCR Sucrase/Invertase Yeast ~ 20 U/mgSucrase từ nấm men Enzyme | Megazyme
E-SUCRBG β-Galactosidase, Sucrase/Invertase - Sucrase: Yeast
- β-Galactosidase: Aspergillus niger
Sucrase (170 U)/β-Galactosidase (3,000 U) Sucrase cộng với enzyme beta-Galactosidase | Megazyme
E-XYLNP endo-1,4-β-Xylanase Neocallimastix patriciarum ~ 800-1050 U/mg endo-1-4-beta-Xylanase Neocallimastix patriciarum Enzyme | Megazyme
E-XEGP Xyloglucanase Paenibacillus sp. ~ 78 U/mg Enzyme Xyloglucanase GH5 Paenibacillus sp | Megazyme
E-BXSR β-Xylosidase Selenomonas ruminantium ~ 90 U/mg beta-D-Xylosidase Selenomonas ruminantiumÿEnzyme | Megazyme
E-ISAMYHP
E-ISAMY
Isoamylase Pseudomonas sp. ~ 240 U/mg
~ 180 U/mg
Isoamylase HP Glycogen 6-glucanohydrolase Enzym | Megazyme
Isoamylase Glycogen 6-glucanohydrolase Enzym | Megazyme
E-MAST α-Amylase, β-Amylase Hordeum vulgare~ 800 U/mL (α-amylase)
~ 100 U/mL (β-amylase)
Enzyme tiêu chuẩn Malt Amylase | Megazyme
E-BMANN endo-1,4-β-Mannanase Aspergillus niger~ 50 U/mg endo-1-4 beta-Mannanase Aspergillus niger Enzym | Megazyme
E-LICHN β-Glucanase
Lichenase
Bacillus subtilis ~ 250 U/mg Lichenase endo-1-3-1-4-beta-D-Glucanase Bacillus subtilis | Megazyme
E-EXOIAN β-Fructosidase Aspergillus niger ~ 1,000-2,000 U/mg exo-Inulinase Aspergillus niger Enzym | Megazyme
E-LAMHV
E-EXBGTV
endo-1,3-β-Glucanase Hordeum vulgare
Trichoderma virens
~ 100 U/mg
~ 60-90 U/mg
Enzym lúa mạch endo-1-3-beta-D-glucanase | Megazyme
exo-1-3-beta-D-Glucanase Trichoderma virens Enzym | Megazyme
E-TSAGS
E-MALTS
α-Glucosidase - Bacillus stearothermophilus
- Yeast
~ 70 U/mg
~ 120 U/mg
alpha-Glucosidase Bacillus stearothermophilus tái tổ hợp | Megazyme
alpha-Glucosidase men maltase Enzyme | Megazyme
E-BGOG Oligo-1,6-α-Glucosidase, β-Galactosidase - oligo-α-1,6-glucosidase: Microbial
- β-galactosidase: Aspergillus niger
Oligo-α-1,6-glucosidase (~ 170 U/mg)
β-galactosidase (~ 170 U/mg)
Oligo-alpha-1,6-Glucosidase cộng với enzyme beta-Galactosidase | Megazyme
E-BGOSAG β-Glucosidase Agrobacterium sp. ~ 120 U/mg Enzyme beta-Glucosidase Agrobacterium sp | Megazyme
E-HKGDH Kinase Yeast ~ 194 U/mL Hexokinase Glucose-6-phosphate dehydrogenase Enzyme | Megazyme
E-FRMXPD
E-FRMXLQ
Fructanase Aspergillus sp.20 mg/mL (endo-Inulinase)
5 mg/mL (exo-Inulinase)
Enzyme bột hỗn hợp fructanase | Megazyme
Enzyme lỏng hỗn hợp fructanase | Megazyme
E-FUCTM
E-FUCHS
α-Fucosidase - Thermotoga maritima
- Homo sapiens
~ 2.5-200 U/mg
~ 3 U/mg 
alpha-Fucosidase Thermotoga maritima Enzym | Megazyme
Enzyme alpha-1-2-3-4-6-L-Fucosidase | Megazyme
E-GALMUT Dehydrogenase Escherichia coli ~ 200 U/mL (Galactose dehydrogenase)
~ 4 mg/mL (Galactose mutarotase)
Galactose dehydrogenase - Enzyme galactose mutarotase | Megazyme
E-AGLANP
E-BGLAN
α-Galactosidase Aspergillus niger ~ 620 U/mg
~ 240 U/mg
alpha-Galactosidase Aspergillus niger bột Enzym | Megazyme
beta-Galactosidase Aspergillus niger Enzym | Megazyme
E-AFASE α-Arabinofuranosidase Aspergillus niger ~ 1.2-32 U/mg alpha-L-Arabinofuranosidase Aspergillus niger Enzym | Megazyme
E-CBHI Cellobiohydrolase Trichoderma longibrachiatum ~ 0.1 U/mg Cellobiohydrolase I Trichoderma longibrachiatum Enzym | Megazyme
E-CELAN endo-Cellulase Aspergillus niger ~ 50 U/mg Cellulase endo-1-4-beta-D-glucanase Aspergillus niger Enzym | Megazyme
E-CHITN endo-Chitinase Clostridium thermocellum ~ 0.3 U/mg Chitinase Clostridium thermocellum | Megazyme
E-FAERU Esterase Rumen microorganism ~ 30 U/mg Enzyme vi sinh vật dạ cỏ Feruloyl esterase | Megazyme
E-FDHCB DehydrogenaseCandida boidinii ~ 2 U/mg Formate dehydrogenase Candida boidinii Enzyme | Megazyme
E-AMGDF
E-AMGDFNG
E-AMGDFPD
E-AMGFR
E-AMGFR
Amyloglucosidase - Amyloglucosidase
- Rhizopus sp.
~ 3,26-200 U/mL
10 mg/mL
~ 2,260-26,000 U/g
~ 35 U/mg
~ 35 U/mg
Amyloglucosidase Aspergillus Niger Enzym | Megazyme
Amyloglucosidase Aspergillus Niger Glycerol Enzyme miễn phí | Megazyme
Amyloglucosidase Aspergillus Niger bột enzyme | Megazyme
Amyloglucosidase Aspergillus Niger FR Enzym | Megazyme
Amyloglucosidase Rhizopus sp Enzym | Megazyme
E-AXEAO Esterase Orpinomyces sp. ~ 36 U/mg Acetylxylan esterase Orpinomyces sp Enzym | Megazyme
E-BARBL
E-BARBP
β-Amylase Hordeum vulgare ~ 400 U/mg
~ 500 U/mg
beta-amylase lúa mạch lỏng enzyme | Megazyme
Enzyme lúa mạch beta-amylase | Megazyme
E-BSTAA
E-BLAAM
E-ANAAM
E-PANAA
α-Amylase - Bacillus sp.
- Bacillus licheniformis
- Aspergillus oryzae
- Porcine Pancreatic
~ 170 U/mg
~ 55 U/mg
~ 120 U/mg
75,000 U/g
alpha-Amylase Bacillus sp Enzyme | Megazyme
alpha Amylase Bacillus licheniformis | Megazyme
alpha-Amylase Aspergillus oryzae Enzym | Megazyme
alpha-Amylase Porcine Pancreatic Enzyme | Megazyme


    Công Ty TNHH Thương Mại Khoa Học Kỹ Thuật Lâm Việt là đơn vị nhập khẩu độc quyền sản phẩm kit Megazyme cung cấp cho Quý Khách hàng trong và ngoài nước. 
    Link tham khảo thêm sản phẩm: Tại đây 
    Hoặc: Tại đây
    Hoặc liên hệ: 0963.222.943 để được tư vấn chi tiết.

Tin Liên Quan

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Xem địa chỉ doanh nghiệp